1. Pokój/łóżko w hostelu jest wynajmowane na doby noclegowe.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do 10:00 w dniu następnym.
 3. W celu przedłużenia pobytu, należy zgłosić się do recepcji hostelu do godziny 10:00 dnia, w którym upłynął termin najmu pokoju/łóżka.
 4. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 5. W przypadku niewymeldowania się gościa do godziny 10:00 zostanie on obciążony dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.
 6. Osoby niezameldowane w hostelu mogą przebywać na jego terenie jedynie za zgodą recepcji, po okazaniu dokumentu tożsamości, w godzinach 6:00-22:00.
 7. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach 22:00-6:00.
 8. Hostel ma prawo odmówić noclegu:
  – gościom, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszyli regulamin hostelu
  – gościom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  – gościom nie legitymującym się ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy)
 9. Hostel ma prawo usunąć z terenu obiektu gości rażąco naruszających regulamin, bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany nocleg.
 10. Na życzenie gościa hostel świadczy nieodpłatnie usługi:
  – przechowywania bagażu gości zameldowanych w hostelu
  – udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  – udostępniania komputerów z dostępem do internetu
  – przechowywania rzeczy cennych w recepcji hostelu
 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
  przedmiotów wyposażenia hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 12. W całym budynku hostelu obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Każde złamanie tego zakazu będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 500 zł.
 13. W pokojach obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 14.  Ze względów sanitarnych obowiązuje zakaz korzystania ze śpiworów.
 15. Obowiązuje zakaz wprowadzania do hostelu zwierząt.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, palników gazowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 17. Personel hostelu ma prawo do sprawdzenia pokoju gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.
 18. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. W przypadku zgubienia klucza gość zostanie obciążony dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.
 19. Prosimy o ściągnięcie pościeli i wrzucenie jej do kosza na korytarzu.
 20. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.